(Nanofluid) نانو سیال

نانوسیالات دسته جدیدی از سیالات هستند که با پراکندگی­ مواد به اندازه نانومتر (نانوذرات، نانوالیاف، نانولوله‌ها، نانوسیم‌ها، نانومیله‌ها، نانوصفحات یا قطرات) در سیالات ­پایه مهندسی شده‌اند. به عبارت دیگر، نانوسیال‌ها سوسپانسیون‌های کلوئیدی در مقیاس نانو هستند که حاوی نانومواد متراکم هستند. آنها سیستم‌­های دو­فازی با یک­فاز (فاز جامد) در فاز دیگر (فاز مایع) می‌باشند. مشخص­‌شده‌­است که نانوسیالات دارای خواص ­ترموفیزیکی افزایش ­یافته­‌ای مانند هدایت­‌حرارتی، نفوذ­حرارتی، ویسکوزیته و ضرایب­ انتقال­ حرارت­ همرفتی در مقایسه با سیالات­ پایه مانند روغن یا آب هستند. افزودن مقدار خیلی کمی از نانوذرات­ جامد درون سیالات­ مرسوم موجب افزایش چشمگیری در رسانش ­گرمایی این سیالات می‌شود.