!ارشد بدون کنکور

پذیرش در دوره ارشد بدون دوباره روبرو شدن با کنکور;طرحی که برای حمایت از دانشجویان مستعد اجرا می‌شود.برای آشنایی با این طرح به سراغ آقای مهندس محسن محمدی رفته‌ایم.آقای محمدی، فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز و پذیرفتة ارشد مستقیم رشته مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی در دانشگاه شریف هستند.