(Nanofluid) نانو سیال

نانوسیالات دسته جدیدی از سیالات هستند که با پراکندگی­ مواد به اندازه نانومتر (نانوذرات، نانوالیاف، نانولوله‌ها، نانوسیم‌ها، نانومیله‌ها، نانوصفحات یا قطرات) در سیالات ­پایه مهندسی شده‌اند. به عبارت دیگر، نانوسیال‌ها سوسپانسیون‌های کلوئیدی در مقیاس نانو هستند که حاوی نانومواد متراکم هستند. آنها سیستم‌­های دو­فازی با یک­فاز (فاز جامد) در فاز دیگر (فاز مایع) می‌باشند. مشخص­‌شده‌­است که نانوسیالات دارای خواص ­ترموفیزیکی افزایش ­یافته­‌ای مانند هدایت­‌حرارتی، نفوذ­حرارتی، ویسکوزیته و ضرایب­ انتقال­ حرارت­ همرفتی در مقایسه با سیالات­ پایه مانند روغن یا آب هستند. افزودن مقدار خیلی کمی از نانوذرات­ جامد درون سیالات­ مرسوم موجب افزایش چشمگیری در رسانش ­گرمایی این سیالات می‌شود.

(Cavitation) پدیده کاویتاسیون

کاویتاسیون پدیده‌ای است که در سرعت‌های بالا باعث خرابی و ایجاد گودال می‌گردد. گاهی در یک سیستم هیدرولیکی به علت بالارفتن سرعت، فشار محلی پائین می‌آید و ممکن است این فشار به حدی پائین بیاید که برابر فشار بخار سیال در آن شرایط باشد و یا در طول سرریز یا حوضچه خلاء‌زایی در اثر وجود ناصافی‌ها و یا ناهمواری‌های کف سرریز خطوط جریان از بستر خود جدا شده و بر اثر این جداشدگی فشار موضعی در منطقه جداشدگی کاهش‌یافته و ممکن است که به فشار بخار سیال برسد. در این صورت بر اثر این دو عامل بلافاصله مایعی که در آن قسمت در جریان است به حالت جوشش درآمده و سیال به بخار تبدیل شده و حباب‌هایی از بخار به وجود می‌آید که در شکل ۲ به خوبی قابل مشاهده است این حباب‌ ‌ها پس از طی مسیر کوتاهی به منطقه‌ای با فشار بیشتر رسیده و منفجر می‌شود و تولید سروصدا می‌کند و امواج ضربه‌ای ایجاد می‌کند و به مرز بین سیال و سازه ضربه زده و پس از مدت کوتاهی روی مرز جامد ایجاد فرسایش و خوردگی می‌کند.