درباره ما

معرفی انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

در سال ۱۳۷۶ اولین دوره از انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز تشکیل شد و پس از آن تاکنون (۱۴۰۱)، ۲۶ دوره از انجمن را در تاریخ خود ثبت شده می‌بینیم. در سال ۱۳۹۲، با تدوین اساسنامه داخلی انجمن، گامی در راستای قانون‌مند کردن هرچه بیشتر انجمن علمی برداشته شد. شاکله اصلی انجمن‌ علمی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز متشکل از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می‌باشد که هرساله با برگزاری انتخابات میان دانشجویان، این اعضا مشخص می‌گردند و علاوه بر اعضای اصلی در شورای مرکزی، همواره دانشجویانی هستند که بدون کمک آنها انجمن علمی نمی‌توانست هیچ‌گاه به موفقیت‌های خود دست یابد.

فعالیت و یا حتی حضور در این انجمن، کارکرد‌های آشکار و پنهانی دارد که باعث تقویت شخصیت علمی و اجتماعی اعضا می‌شود. از جمله ایجاد اعتماد به نفس، نظم، تبادل اندیشه، مهارت های کارگروهی و زمینه های اشتغال و… . همگی این‌ها گوشه‌ای از کارکردهای پنهان می‌باشند که با در نظر گرفتن کارکردهای آشکار از جمله بازدید‌های علمی، معارفه رشته، سمینار، مسابقات، همایش‌ها، بازدید‌ها و تألیف‌ها و ترجمه‌ها می‌توان به اهمیت این تشکل دانشجویی پی برد.

در راستای پیشبرد اهداف علمی و فرهنگی و ایجاد نشاط لازم برای این مهم، مجله علمی- دانشجویی گشتاور در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱ شروع به کار نمود. دفتر این مجله در شهر تبریز و در دانشکده‌ مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز گشایش ‌یافته و در حال فعالیت می‌باشد. لازم به ذکر است نشریه گشتاور تنها مجله اختصاصی کمیته نشریه در انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز بوده و انتشار هرگونه مجله، خبرنامه، ويژه نامه و … تنها طبق این قوانین، تحت این عنوان و زیر نظر این کمیته مجاز است.

انجمن علمی مکانیک متشکل از ۷ کمیته دپارتمان آموزش و پژوهش، واحد تداركات و روابط عمومي، کمیته نشریه و مجلات، کمیته ارتباط با صنعت، كارگروه مسابقات، واحد رسانه و کمیته امور مالی و اسپانسرينگ می‌باشد. هر کمیته وظایف خاص خود را دارد که در اساس‌نامه داخلي مصوب انجمن به طور کامل به آنها پرداخته شده است.

 

ساختار سازمانی انجمن را می‌توان مطابق جدول فوق خلاصه كرد. در قسمت مديريت، بايد هماهنگی‌های لازم و نامه نگاری‌های اداری صورت بگيرد. كميته‌ها، نهادهای كوچكتری زيرنظر انجمن هستند كه برنامه‌های مرتبط با خود را انجام می‌دهند. منظور از شبكه عمومی، گسترش فعاليت‌های انجمن و كادرسازی است كه با حضور دانشجويان داوطلب رونق می‌گيرد. تقسيم وظايف داخلی انجمن، به معنی مستقل بودن كار اعضا از يكديگر نيست و بدون فراهم آوردن محيط دوستانه و انجام همكاری‌های لازم، موفقيت انجمن امكان پذير نخواهد بود. انجمن علمی مهندسی مكانيك دانشگاه تبريز، در سال‌های اخير جزو انجمن‌های برتر ملي و منطقه‌ای بوده است و ادامه اين روند، همت مضاعف كادرهای جديد را می‌طلبد و اميد است افتخارات بيشتری برای دانشكده مكانيك تبريز، به ارمغان آورده شود.

اعضای انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

دبیر انجمن و مدیر مسئول نشریه گشتاور

میر محمدرضا امت محمدی

نائب دبیر اول انجمن و سرپرست دپارتمان آموزش و پژوهش

آریا غلامی

نایب دبیر دوم انجمن علمی و مسئول کمیته مسابقات

امیرحسین شایق

نائب دبیر سوم انجمن علمی و سردبیر نشریه گشتاور

شایان رزاق

مسئول وبسایت انجمن علمی

مهدی باغبان

عضو کمیته رسانه و گرافیک

سهند پورمهدی

عضو دپارتمان آموزش و پژوهش

امید حبیبی

عضو کمیته رسانه و گرافیک

امیرحسین میرباقری

عضو کمیته رسانه و گرافیک

محمد آشتیانی سرشت

عضو دپارتمان آموزش و پژوهش

علیرضا شاهوردیلو

عضو کمیته نشریه

امیررضا عبداللهی

عضو کمیته رسانه و گرافیک

مهبد فروتن‌پژوهی

عضو کمیته مسابقات

امیررضا میرزاجانی

عضو کمیته تولید محتوا

محمد نجف‌پور

عضو کمیته مسابقات

سالار رزمی

عضو کمیته رسانه و گرافیک

محمدرضا فرهادی

عضو کمیته مسابقات

حسین لطفی

عضو دپارتمان آموزش و پژوهش

زهرا مهندسی

عضو دپارتمان آموزش و پژوهش

سجاد مونسی

عضو کمیته رسانه و گرافیک

نگار ورشوچی اصل

ویراستار مجله گشتاور

آرمین خان‌محمدی

مسئول وب سایت انجمن علمی

مهدی دیداری

عضو دپارتمان آموزش و پژوهش

امیرحسین علمدار

دبیر فرهنگی و اجتماعی مجله گشتاور

سهیل کاظم‌پور

عضو دپارتمان آموزش و پژوهش

احسان نائبی

دبیر خبری مجله گشتاور

سید هادی هاشمی

گرافیست همکار انجمن

محسن اصولی

عضو کمیته نشریه

آرمین فتانی فرشباف

عضو کمیته نشریه

عرفان وحید محمدنیا

عضو کمیته تولید محتوا

شایان رابط

عضو کمیته رسانه و گرافیک

حسین مهرجویی

افتخارات کسب شده توسط انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

– انجمن علمی دانشجویی برگزیده در زمینه اختراع در چهارمین جشنواره ملی حرکت، آذر ۱۳۹۰

– انجمن علمی دانشجویی برگزیده دانشگاه تبریز در نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت، خرداد ۱۳۹۵

– انجمن علمی دانشجویی برگزیده در بخش آموزش دانشگاه تبریز در نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت، خرداد ۱۳۹۵

– انجمن علمی دانشجویی شایسته تقدیر در زمینه آموزشی در نهمین جشنواره ملی حرکت، مهر ۱۳۹۵  

– نشریه برتر فنی مهندسی استان آذربایجان شرقی، آذر ۱۳۹۵

– انجمن علمی دانشجویی برتر دانشگاه تبریز در دهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت، اردیبهشت ۱۳۹۶

– نشریه برتر دانشگاه تبریز در دهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت، اردیبهشت ۱۳۹۶

– انجمن علمی دانشجویی برگزیده در بخش مستند سازی در دهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت، اردیبهشت ۱۳۹۶

– غرفه برتر از دید هیئت داوران در دهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت، اردیبهشت ۱۳۹۶

– انجمن علمی برتر از دید داوران در جشنواره‌ی حرکت یازده، بخش درون دانشگاهی، اردیبهشت ۱۳۹۷

– انجمن علمی شایسته‌ی تقدیر در بخش اختراع در جشنواره‌ی حرکت یازده، بخش درون دانشگاهی، اردیبهشت ۱۳۹۷

– انجمن علمی شایسته‌ی تقدیر در بخش نشریه در جشنواره‌ی حرکت یازده، بخش درون دانشگاهی، اردیبهشت ۱۳۹۷

– رتبه دوم در دومین دوره جشنواره نشریات شمال‌غرب در دانشگاه شهید مدنی در حوزه‌ی مقالات فرهنگی، آذر ۱۳۹۷

– انجمن علمی شایسته تقدیر در حوزه‌ی فعالیت خلاقانه در یازدهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه اصفهان، آذر ۱۳۹۷

– انجمن علمی دانشجویی برگزیده دانشگاه تبریز در دوازدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت، اردیبهشت ۱۳۹۸

– نشریه برگزیده دانشگاه تبریز در دوازدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت، اردیبهشت ۱۳۹۸

– کتاب برگزیده دانشگاه تبریز در دوازدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت، اردیبهشت ۱۳۹۸

– انجمن علمی شایسته تقدیر در بخش محتوای دیجیتال در دوازدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت، اردیبهشت ۱۳۹۸

– انجمن علمی شایسته تقدیر در بخش مسابقه در دوازدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت، اردیبهشت ۱۳۹۸

– انجمن برتر و برگزیده کشور در زمینه فنی مهندسی، مرداد ۱۳۹۹

– سومین نشریه دانشجویی کشور در زمینه فنی مهندسی، مرداد ۱۳۹۹

– انجمن برتر دانشجویی دانشگاه تبریز سیزدهمین دوره جشنواره درون دانشگاهی حرکت، اسفند ۱۳۹۹

– برگزیده در حوزه محتوای دیجیتال سیزدهمین دوره جشنواره درون دانشگاهی حرکت، اسفند ۱۳۹۹

– برگزیده در بخش کتاب سیزدهمین دوره جشنواره درون دانشگاهی حرکت، اسفند ۱۳۹۹

– شایسته تقدیر بخش مسابقه سیزدهمین دوره جشنواره درون دانشگاهی حرکت، اسفند ۱۳۹۹

– رتبه سوم بخش انجمن برتر در جشنواره بین المللی حرکت، دوره سیزدهم، اسفند ۱۳۹۹

-انجمن برتر و برگزیده کشور در زمینه فنی مهندسی در چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی حرکت،خرداد ۱۴۰۱

-انجمن علمی شایسته تقدیر در زمینه فنی مهندسی بخش کتاب در چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی حرکت،خرداد ۱۴۰۱

-کاندیداتوری در بخش انجمن پویا چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی حرکت،خرداد ۱۴۰۱

📚انجمن علمی‌دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز برگزار می‌کند:

💻 دوره کاربرد متلب و سیمولینک در کنترل

💠 مدرس : مهندس علی پورقدری سفیده‌خوان

❇️مدیر سابق نرم‌افزازی در توسعه سازه‌های هوشمند آذربایجان
❇️کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی(دینامیک کنترل و ارتعاشات) دانشگاه صنعتی امیرکبیر

🗒سرفصل دوره:
✅ مقدمه و آشنایی با محیط نرم‌افزار ها
✅ تابع تبدیل و پاسخ زمانی سیستم ها
✅ بررسی رفتار سیستم های مرتبه یک و دو
✅ برهم‌کنش سیستم‌ها و حلقه‌های کنترلی
✅ روش های تحلیل پایداری(Nyquist, root locus,… )
✅ تحلیل و طراحی جبران کننده با ابزار sisotool
✅ اصول و طراحی کنترل PID
✅ شناسایی سیستم های واقعی
✅ روش های انتقال داده بین متلب و سیمولینک
⬅️ انجام پروژه

شروع دوره : هفته سوم اسفند
برای ثبت نام به روابط عمومی انجمن پیام دهید:
👤 @sametbz_ad

‼️ جلسه اول رایگان ‼️
(شرکت در جلسه اول برای عموم آزاد است.)

ارتباط با ما :
🟢 sametbz.ir
🟢 telegram (https://t.me/sametbz)
🟢 instagram (http://instagram.com/Same_tbz)
🟢 LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/sametabriz)🟢 aparat (https://www.aparat.com/sametbz)

شروع دوره : هفته سوم اسفند
برای ثبت نام به روابط عمومی انجمن پیام دهید:
👤 @sametbz_ad

‼️ جلسه اول رایگان ‼️
(شرکت در جلسه اول برای عموم آزاد است.)
شروع دوره : هفته سوم اسفند
برای ثبت نام به روابط عمومی انجمن پیام دهید:
👤 @sametbz_ad

‼️ جلسه اول رایگان ‼️
(شرکت در جلسه اول برای عموم آزاد است.)

انجمن علمی‌دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز برگزار می کند:

🖋 کارگاه مقاله نویسی

👨‍🏫 مدرس: دکتر حسین نامی
✔️ عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه
✔️ محقق فعلی و سابق در دانشگاه‌های مختلف دانمارک و نروژ

(DTU , Aalborg , NTNU)

با ارائه گواهی معتبر از طرف انجمن علمی

⏰ زمان برگزاری :
جلسه اول شنبه ۱۶ اسفند
جلسه دوم یکشنبه ۱۷ اسفند
ساعت ۱۸

💰 هزینه دوره : ۲۰/۰۰۰ تومان

⚙️انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز برگزار می کند:

🔥 قانون دوم ترمودینامیک و آنتروپی


💠 با ارایه دکتر محسن صادقی محقق پسا دکتری دانشگاه تبریز

✅لازم به ذکر است فقط یکبار امکان ثبت نام وجود دارد ، لذا پس از دریافت لینک اقدام به ذخیره آن نمایید.

⏰ زمان برگزاری : پنجشنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۷

📚 انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز با همکاری شرکت ساتکو برگزار می کند:                 

⚙️ وبینار ( آینده شغلی من) 

❇️ با ارائه دکتر سید رضا دامادی

✅ برگزاری در بستر گوگل میت

🗓 زمان برگزاری وبینار: پنجشنبه 29 مهر

🕧 ساعت 18:00